Bekijk deze mail online 11 februari 2020

Van het bestuur

Beste Bosranders,
  • Helaas is er wat mis gegaan bij het verzenden van de nieuwsbrief vorige week. De meesten van jullie hebben hem niet ontvangen. Onze excuses daarvoor! Omdat we sommige dingen toch graag onder jullie aandacht willen brengen, sturen we hem alsnog in wat aangepaste vorm. 
  • Zaterdagavond hebben we gehoord over het werk van de Stichting Voice of Hope, met name over het werk op het Italiaanse eiland Sicilië. De cijfers die je dan hoort, doen je duizelen. Eén van de mooie kanten van het feit dat er zoveel vluchtelingen zijn, is het feit dat het Evangelie gebracht kan worden. Er is behoefte aan Bijbels en de evangelist heeft werk te doen. Graag bevelen we deze stichting, die vooral het Woord wenst te brengen, bij jullie aan. 
  • De vorige Bosrandavond hadden we een indrukwekkende avond met de heer Louk de Liever. Onze fotograaf Henk schreef een verslag en heeft de avond vastgelegd op de gevoelige plaat.
  • Over twee weken denken we met elkaar na over een van de belangrijk geschriften bij de Bijbel, de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ds. G. van Manen hoopt deze met ons te overdenken. 
  • Graag herinneren we je er voor de laatste maal aan dat het bestuur heel binnenkort samen met de commissieleden 'avonden' Arja en Elizabeth, bij elkaar komt, om alvast na te denken over het programma van het najaar. Als jij een boeiende spreker weet, geef het gerust aan ons door via info@bosrand.nu. Graag met vermelding van onderwerp, naam spreker, telefoonnummer of mailadres, zodat wij deze personen kunnen benaderen. Met elkaar hopen we er dan weer een afwisselend programma van te maken. Dank voor je meedenken!
Hartelijke groet,

Corien, Mieneke en Marja
Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente.


22 februari - Ds. G. van Manen over de Nederlandse Geloofsbelijdenis

Afgelopen jaar was er veel aandacht voor de Dordtse Leerregels omdat deze 400 jaar geleden zijn opgesteld. De Heidelbergse Catechismus (1563) is onder ons ook heel bekend. In hoeverre leeft de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) voor ons? Ds. G. van Manen hoopt dit waardevolle geschrift voor ons toe te lichten.

Zaterdag jongstleden - Roept uit aan alle stranden….

Sicilië: schitterende stranden en in het binnenland prachtige olijf- en sinaasappelgaarden. Maar ook een plek waar de afgelopen jaren veel vluchtelingen aangekomen zijn. Hoopvol of hopeloos? Onder deze vluchtelingen doet zendingsorganisatie Voice of Hope al een aantal jaren haar werk. "Het is ons gebed, dat ook daar nog mensen tot bekering mogen komen. Dat ze de Heere Jezus als hun Verlosser mogen leren kennen. Dan is er werkelijk een nieuwe toekomst!"

Foto’s Bosrandavond 25 januari 2020

De vorige Bosrandavond was dhr. L. De Liever bij ons. Hij vertelde ons het verhaal van ‘de onbekende kinderen’, waarvan hij er zelf één was. Een groep van 50 kinderen vertrok op 13 september 1944 vanuit kamp Westerbork richting het oosten. Ze maakten deel uit van het laatste transport vanuit Westerbork. Hun bestemming was het vernietigingskamp Auschwitz. Maar...

Bekijk onze website: www.bosrand.nu

Bezoekadres


Kerkelijk Zalencentrum Rehoboth
Driehoek 11 (Parkeren Bunschoterplein)
6711 DH Ede

Contactgegevens


T: 06 - 13 09 27 91 (Marja)
T: 06 - 12 81 30 06 (Corien)
E: info@bosrand.nu
Nieuws
Nieuwsbrieven
Foto's
Routebeschrijving
Klik hier om af te melden