Bekijk deze mail online 28 april 2020

Van het bestuur

Beste bezoekers... (nu thuis zittend…),

We hadden heel graag gezegd: Welkom weer bij de Bosrand!
Helaas is dat niet mogelijk én niet wijs in deze tijd, waarbij nog zoveel mensen besmet raken met het coronavirus, in het ziekenhuis worden opgenomen en zelfs overlijden.
Dus... voorlopig nog geen Bosrandavonden.

Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Achter de schermen gaan we aan de slag om sprekers uit te nodigen voor het najaar. We hopen dat we elkaar dan weer mogen ontmoeten om met elkaar te luisteren naar bezinnende onderwerpen. Daarnaast zijn we als bestuur, samen met de activiteitencommissie aan het nadenken over alternatieven voor de huidige periode. En jullie weten dat we een heel actieve activiteitencommissie hebben!

Voordat we het vergeten: het dagje uit van 23 mei gaat niet door.

Graag delen we met jullie een stukje bezinning over psalm 88:
Wie in nood is, roept.
En blijft roepen: dag en nacht.
Bidden is roepen tot God, maar dat kan ook smeken worden of zelfs zuchten…
Tot er niets meer van een mens bij is.
Want de genade die Hij schenkt, komt geheel van Hem, opdat Hij alle eer ontvangt.

Psalmen zijn ook vaak gebeden, soms om te bidden, soms om te danken.
Ze zijn er tot onderwijs hoe we God moeten aanroepen, ook in lijden en moeilijkheden.

Op dit moment leven we in zo’n moeilijke tijd. Er is veel spanning, zorg, pijn, benauwdheid, verdriet, lijden, eenzaamheid…

“Heere, leer ons roepen tot U.
Heere, leer ons de handen uitstrekken naar U.
Haast U, Heere, om mij te redden, bovenal om Uw lof te verkondigen.”

Is er hoop?
Is er verwachting?

Jawel!
Zij zullen u eerbiedig vrezen
Zolang er zon of maan
Bij ’t nageslacht ten licht zal wezen
En op en onder gaan

We hopen dat je ervan mag horen.
Ja, dat jij persoonlijk bij dat nageslacht mag horen.

En…
Wie Hem aanroept in de nood,
Vindt Zijn gunst oneindig groot.

We wensen jullie allemaal sterkte toe, persoonlijk, in je familie- en vriendenkring, met je werk, thuis. In het bijzonder als er in familiekring of in ander nabij verband verdriet is gekomen door ernstige ziekte of overlijden. Allen Gods zegen toegebeden.

Een hartelijke groet van het Bosrandbestuur,

Corien, Mieneke en Marja

De volgende nieuwsbrief hopen we 26 mei te mailen. Heb je wat te delen? Meld het ons!

Voor alle toekomstige data geldt: Deo Volente.

Bekijk onze website: www.bosrand.nu

Bezoekadres


Kerkelijk Zalencentrum Rehoboth
Driehoek 11 (Parkeren Bunschoterplein)
6711 DH Ede

Contactgegevens


T: 06 - 13 09 27 91 (Marja)
T: 06 - 12 81 30 06 (Corien)
E: info@bosrand.nu
Nieuws
Nieuwsbrieven
Foto's
Routebeschrijving
Klik hier om af te melden