Bekijk deze mail online 22 oktober 2019

Nieuwsbrief oktober - 2

Beste Bosrander!


Zaterdag a.s. hopen we elkaar te ontmoeten. Dhr. Lambregts vertelt over de hervoming in zijn eigen leven. Een treffend onderwerp zo rond Hervormingsdag!

Wim en Ria Korevaar hebben ons de vorige Bosrandavond meegenomen naar Zuid-Afrika. We hoorden over het werk wat daar gedaan wordt door de Stichting Bethlehem met als doel de lichamelijke en geestelijke nood daar te lenigen. In deze nieuwsbrief lees je een samenvatting. 

Ook de volgende Bosrandavond na zaterdag (9 november) zal het thema zich grotendeels afspelen buiten onze landsgrenzen. De heer Bas Belder informeert ons over anti-semitisme. Hij was tot juli jl lid van het Europees Parlement.

Je leest ook over een vacature in deze nieuwsbrief, we zoeken een samensteller van de nieuwsbrief! Het is door de geavanceerde apparatuur van tegenwoordig geen enorme klus... Wie wil?

Hartelijke groet,

Linda, Corien, Mieneke en MarjaVoor alle toekomstige data geldt: Deo Volente.
Zaterdag - Hervorming, na zoveel jaren nog steeds actueel!

Hervormingsdag. We herdenken dan de Reformatie, 502 jaar geleden. Dhr. J. Lambregts was in zijn jeugd misdienaar in de Rooms-Katholieke kerk. De Reformatieherdenking is voor hem altijd een terugdenken aan zijn eigen ‘hervorming’. Een aangrijpend verhaal met een persoonlijke inslag. Van harte welkom!

Terugblik met foto’s Bosrandavond 12 oktober 2019

Zaterdag 12 oktober jl. waren Wim en Ria Korevaar bij ons te gast. Zij vertelden ons over het Betlehemproject in Zuid-Afrika, waarbij hulp geboden wordt bij honger en armoede. Daarbij  wordt de gelegenheid aangegrepen om het Evangelie te verspreiden. 

Onze nieuwsbrief | wie wil hem samenstellen?

We zien uit naar iemand die het leuk vindt om onze nieuwsbrief samen te stellen. Je vraagt je misschien af wat het inhoudt, of het wat voor je is en of het veel tijd kost. Nou, dat laatste valt alles mee… Lees verder, wellicht past het bij jou!

9 november | De Joodse staat in het geding: Iran contra Israël

De autoriteiten van de Islamitische Republiek komen er openlijk voor uit de vernietiging van de Joodse Staat Israël na te streven. Vooral de laatste maanden heeft de leiding van de Islamitische Revolutionaire Garde, ruggengraat van het regime in Teheran, daarmee bij herhaling gedreigd. In de lezing zal de heer Bas Belder onder andere ingaan op de historische en religieuze achtergronden van deze existentiële dreiging voor Israël. Kom ook en stel hem je vragen!

Bekijk onze website: www.bosrand.nu

Bezoekadres


Kerkelijk Zalencentrum Rehoboth
Driehoek 11 (Parkeren Bunschoterplein)
6711 DH Ede

Contactgegevens


T: 06 - 13 09 27 91 (Marja)
T: 06 - 12 81 30 06 (Corien)
E: info@bosrand.nu
Nieuws
Nieuwsbrieven
Foto's
Routebeschrijving
Klik hier om af te melden